Intimkirurgi - labiaplastikk

Med intimkirurgi tenker de fleste på labiaplastikk (forminske de indre kjønnsleppene) En nylig offentliggjørt rapport Helsedirektoratet har gjennomført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, har kartlagt omfanget av intimkirurgi i Norge. Rapporten viser at det i 2016 ble utført totalt 517 prosedyrer som kan betegnes som intimkirurgi hos totalt 416 kvinner, ifølge en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Labiaplastikk var det klart hyppigst utførte inngrepet, med 67 % av det totale antall.

Aldersfordelingen var omtrent lik uavhengig av om behandlingen foregikk i det offentlige eller i det private helsevesen. 18 % av pasientene var i aldersgruppen 18 – 22 år, 2 % var under 18 år og 4 % var over 50 år da inngrepet ble utført. I sum betyr dette at 80 % av pasientene var 23 år eller eldre ved operasjonstidspunktet.

 

Les mer

Intimkirurgi i Norge (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Kjøper seg et vakrere underliv (NRK)

Jeg trodde jeg var ødelagt (Bergens Tidende)