Billig plastisk kirurgi i Thailand

Mange tenker at de kan spare penger ved å dra til utlandet, særlig Thailand, ved å velge billig plastisk kirurgi der. Det er imidlertid flere grunner til å tenke seg godt om før man gjør det.

Andre land som mottar mange utenlandske pasienter, er Tsjekkia (særlig neseoperasjoner) og Polen (silikon pupper). Tannbehandlinger har også blitt populært å ta i utlandet, for eksempel Ungarn og Thailand.

I et intervju med Kvinner og Klær sier daværende medisinsk direktør i Teres, Eystein Hauge, at britene har mer å spare enn nordmenn. Han påpeker at kosmetisk kirurgi er overraskende billig i Norge i forhold til i andre land vi ellers sammenligner oss med. De lave prisene, relativt høyt inntektsnivå i Norge samt bedre forsikringer gjør at det ikke er like fordelaktig for nordmenn som f.eks. briter å velge plastisk kirurgi i Thailand.

Er billig plastisk kirurgi i utlandet å anbefale?

Det er grunn til å stille seg spørsmålet om billig plastisk kirurgi i utlandet å anbefale. Klinikker i Thailand frister med lave priser og at inngrepene kan kombineres med et behagelig ferieopphold. 

Under kniven i Thailand

Nå har også plastisk kirurgi i Thailand blitt underholdning på TV. I en serie som heter "Under kniven i Thailand" følger man en rekke pasienter på deres reiser inn i den thailandske plastikkirurgiske verden.

Lenker for videre lesning

 

Kilder og videre lesning om brystforstørring med silikon

 

Grunner til ikke å velge plastisk kirurgi i Thailand

Kommunikasjon - språklig og kulturelt

Grunnlaget for en god behandling dannes i kommunikasjonen mellom pasienten og kirurgen. Det er ofte svært mange individuelle hensyn som gjøres tilpasset hver enkelt pasient. Både språket og kulturelle forskjeller kan i denne sammenhengen skape problemer i et fremmed land. Man vil ofte oppleve at det er vanskelig å finne ord og beskrivelser som gir en god og riktig framstilling av det man ønsker, og det er lett for at dette kan medføre misforståelser både for pasient og kirurg.

I en situasjon der man i tillegg skal igjennom en operasjon blir man ekstra sårbar. Det kan være begrenset hvilke kunnskaper personalet på klinikken har i språk, og dette kan gjøre at man føler seg ekstra utrygg.

Hvem er kirurgen/klinikken?

I Norge er miljøet og klinikkene som utfører kosmetiske operasjoner relativt lite. I tillegg til dette vil det være oppdaterte lister over hvem som er offentlig godkjente spesialister i plastikkirurgi. Denne listen finnes på Legeforeningens nettsider.

I andre land kan situasjonen være mere uoversiktlig. Det er ofte svært mange klinikker som utfører kosmetiske operasjoner. Lovregler for hvem som kan utføre denne type inngrep kan være svært ulike fra land til land. Det er også vanskelig å få en oversikt over hvilke klinikker som er seriøse. Hvilken bakgrunn har kirurgen? Er kirurgen spesialist innen fagfeltet plastikkirurgi?

Pris, kontroll og oppfølging

Opereres du i et annet land er det ikke alltid like lett å få en oversikt over hva prisen man betaler inkluderere, spesielt med hensyn til oppfølging etter operasjon. Hvilke muligheter har du til å søke kirurgen/klinikken om du føler behov for det? Hvem er ansvarlig for utgifter for kontroller og eventuelle re-operasjoner om det er nødvendig? Mange har erfart at det kan være vanskelig å komme i kontakt med klinikken for en sluttkontroll, spesielt om man har behov for korreksjoner i tilknytning til operasjonen  som er utført.

Komplikasjoner ved plastisk kirurgi

All kirurgi innebærer risiko. Det kan være ulik praksis ved  klinikker i andre land hvordan komplikasjoner håndteres praktisk og økonomisk. Vil klinikken dekke kostnader ved for eksempel en re-operasjon knyttet til en komplikasjon?

Gjelder dette også komplikasjoner som skulle innbefatte behov for et sykehusopphold? 

Hva dekker din reiseforsikring?

Et svært viktig aspekt ved en utenlandsoperasjon er at en reiseforsikring ikke vil dekke eventuelle ekstrakostnader ved behov for behandling i sykehus eller hjemtransport til Norge om du skulle ha behov for dette.

Annen bakterieflora og multiresistente bakterier

I utlandet er det ofte en helt annen bakterieflora enn det vi har i Norge. Dette medfører at du har en risiko for helt andre type infeksjoner enn her. Det er vanligere med multi-resistente bakterier som kan være svært vanskelig å behandle. Dette vil kunne påvirke behovet for medisinsk oppfølging og det endelige resultatet av operasjonen som er gjennomgått.

Flyreiser - økt risiko for blodpropp

Det er kjent at lengre flyreiser gir økt risiko for blodpropp. Større plastikkirurgiske operasjoner (lenger enn tre timers varighet, f.eks. omfattende fettsuging eller bukplastikk) i utlandet vil kunne medføre at denne risikoen øker betraktelig. Risikoen er økt i ca. 4 uker etter en gjennomgått operasjon. Dette innebærer at  det er forbundet med en viss risiko å gjennomgå en operasjon i et annet land, for deretter å være avhengig av en lengre flytur for å komme seg hjem etter avsluttet behandling.

Operasjon i utlandet

Høy kvalitet på behandling, utstyr og produktene som benyttes i forbindelse med operasjoner vektlegges i Norge. Dette er forhold som er vanskelig å få en oversikt over ved mange utenlandske klinikker. Faglig oppdatering med hensyn til behandlingsmetoder er ikke lett å kontrollere i Thailand og andre land som markedsfører billig plastisk kirurgi. Holder silikonproteser samme høye kvalitet som de vi benytter i Norge?

Uansett hva man velger, er det viktig å gjøre et grundig forarbeid, sette seg inn i hvordan operasjonene foregår, gjøre research på klinikk og kirurg, kun velge godkjente spesialister og være sikker på at man følges opp på en profesjonell måte dersom det oppstår komplikasjoner eller resultatet ikke samsvarer med det man ble forespeilet.

De fem vanligste plastikkirurgiske inngrepene

De fem vanligste plastikkirurgiske inngrepene (kosmetisk kirurgi) i 2015

  1. Brystforstørrelse (breast augmentation: tilbakegang på 2% fra 2014)
  2. Fettsuging (lipo/liposuction: opp 5% fra 2014)
  3. Kosmetisk neseoperasjon (rhinoplasty, nose reshaping)
  4. Øyelokksoperasjoner (tunge øyelokk / poser under øynene)
  5. Bukplastikk (tummy tuck: opp 9% fra 2014)

Kilde: American Society of Plastic Surgeons. Det har ikke lykkes oss å finne statistikk for Thailand.

 

Les mer